කිරිගරු Tra තැටි

සියලුම නිෂ්පාදන කාණ්ඩ
  • Marble Tray

    කිරිගරු Tra තැටි

    ද්‍රව්‍ය: ස්වාභාවික කිරිගරු or හෝ ග්‍රැනයිට් ප්‍රමාණය: 20x15x3cm ඇසුරුම්: තෑගි පෙට්ටිය හෝ දුඹුරු පෙට්ටිය කිරිගරු or හෝ ග්‍රැනයිට් තැටි past පේස්ට්‍රි පුවරුව සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදුසුය clean පිරිසිදු කිරීමට පහසුය. • හැඩය සහ ප්‍රමාණය රිසිකරණය කර ඇත. Food ආරක්ෂිත ආහාර සම්බන්ධතා සහ අපට LFGB සහ FDA වාර්තාවක් ඇත.